Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2013

3ubeQ
8188 11cf 500
Reposted fromariadna ariadna viathuskov thuskov
3718 c54b 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaekstaza ekstaza
3ubeQ

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaoceanstrat oceanstrat

March 30 2013

3ubeQ
9747 d4be 500
Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach
3ubeQ
Każdy z nas ma osobę, której chce po­wie­dzieć nie od­chodź. Każdy z nas ko­goś kocha. Każdy z nas przez ko­goś cier­pi, cier­piał, lub cier­pieć będzie. Każdy z nas ma uczu­cia, na­wet jeśli uk­ry­te gdzieś głębo­ko na dnie. Każdy z nas ma wspom­nienia, które, gdy się po­jawiają, przyp­ra­wiają o łzy.
Reposted fromenchantement enchantement
3ubeQ

Ciężko jest nam znaleźć słowa, kiedy mamy naprawdę coś do powiedzenia.

Reposted fromoceanstrat oceanstrat
3ubeQ
0453 1e5c 500
Reposted fromarwen arwen
3ubeQ
0481 e32e
3ubeQ
0522 9f56
Reposted fromlittlestories littlestories
3ubeQ

[...] Moje szczęście zamyka się w Twojej osobie.

Nic więcej nie potrzebuję.

Reposted fromoceanstrat oceanstrat
3ubeQ
0561 6117
Reposted frompuenktchen puenktchen
3ubeQ
0575 e324 500
Reposted fromenchantement enchantement
3ubeQ
0579 cc5f
so sexy.
Reposted frombe-beautiful be-beautiful

February 13 2013

3ubeQ
7964 5ff7
Reposted fromkatt katt viathuskov thuskov
3ubeQ
2100 d2a9
Reposted fromdoodles doodles viathuskov thuskov
3ubeQ
Winter rain.
Reposted fromSilentPit SilentPit viathuskov thuskov

February 11 2013

3ubeQ
Wydaje mi się, że życie mnie omija, że tracę ważne lata. To przez czekanie, nie można tyle czekać szczególnie jeśli wiemy, że czekamy na coś co się nigdy nie wydarzy. Więc… wyrzucam zegarek, żegnam się z nadzieją i wychodzę brać z życia to co mi się należy, to co na mnie czeka.
— Ewelinkja Sosza [ http://ewelinkja.blog.pl ]
Reposted fromresort resort
3ubeQ
5231 4365
Reposted fromlukensz lukensz
3ubeQ
chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd
Reposted fromekstaza ekstaza

February 10 2013

3ubeQ
Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, na­lewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dob­rego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo. 
— Ch. Bukowski
Reposted fromultraviolet ultraviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl